Regulamin

1.Szanujemy wszystkich członków organizacji.

2.Nie wyzywamy.

3.Nie spamujemy na czacie.

4.Nie prowokujemy.

5.Nie żebramy na czacie organizacji o Pieniądze, jak i o rangi

6.Nie trujemy dupy administratorom/moderatorom z organizacji. używajcie /report

7.Na bazie można parkować prywatne pojazdy, mają one jednak być naprawione, a przynajmniej tak wyglądać.

8.Przepisane pojazdy zawarte w liście pojazdów na stronie organizacji – Używać można do woli.

9.Przepisany pojazdy nie wymienione w liście pojazdów na stronie organizacji – możemy używać TYLKO po skonsultowaniu tego z właścicielem pojazdu bądź Liderem lub ViceLiderem.

10.Nie malujemy pojazdów organizacyjnych.

11.Nie przestawiamy układów MK w pojazdach organizacyjnych

12.Pojazdy Organizacyjne mają zostać odstawione na bazę organizacji oraz mają być zatankowane minimum do 10L.

13.Obowiązuje całkowity zakaz żebrania o fixy od członków administracji.

14.Przed przepisaniem pojazdu na organizacje konsultujemy to Liderem bądź ViceLiderem.

15.Należy stosować się do poleceń Lidera/Vice-Lidera.

16.Obowiązuje zakaz żebrania na czacie organizacji o udostępnienie pojazdów.. najwyżej pm.

17.Nigdzie nie udostępniamy czatu logów z czatu organizacji.

18. Nie zwracamy kosztów poniesionych na rzecz organizacji. (Składek, Wpisowego, Dobrowolnie przelanych pieniędzy na konto organizacji. itp.)

19.Wymaganie jest posiadanie mikrofonu oraz komunikatora TS3, mumble.

Nie egzekwowanie regulaminu może skutkować wydaleniem z organizacji.